Інформаційно–аналітична система «Прозорий бюджет»


вивчай аналізуй контролюй


Головна > Навчальні курси > Виробники статистичної інформації

Виробники статистичної інформації

Міністерство фінансів України


  • Статистичний збірник - відображає інформацію про основні бюджетні показники Державного та місцевих бюджетів;
  • Боргова статистика - відображає інформацію про державний борг та гарантований державою борг, місцевий борг та місцевий гарантований борг;
  • Boost-аналіз - інструмент аналізу виконання бюджетів усіх рівнів.
  • ВІ-система - інструмент аналізу діяльності закладів вищої та середньої освіти.

Національний банк України


Державна митна служба України


Державна служба статистики України


  • Демографічна статистика - відображає чисельність, склад, рух та розміщення населення;
  • Соціальна статистика - відображає умови та рівень життя населення, матеріальне, духовне та культурне становище;
  • Економічна статистика - відображає рівень розвитку економіки, структуру народного господарства, продуктивні сили й виробничі відносини, які відбуваються у сферах матеріального й нематеріального виробництва;
  • Макроекономічні показники - відображають сукупне виробництво суспільства і виступають як інструменти регулювання і прогнозування розвитку національної економіки;
  • Статистика в смартфоні - мобільний додаток, який надає можливість оперативно та зручно отримувати статистичну інформацію.