Інформаційно–аналітична система «Прозорий бюджет»


вивчай аналізуй контролюй


Головна > Навчальні курси > Основи фінансів та інвестицій

Навчальний курс
«Основи фінансів та інвестицій»

отримати сертифікат

дивитись на YouTube

Модуль 1. Вступ до курсу

Лекція 1. Вступне слово: Валентин Хохлов, член правління CFA Society Ukraine

Лекція 2. Що таке фінансовий сектор

Лекція 3. Роль фінансового сектора в економічній системі

Лекція 4. Інвестиційна галузь та її представники

Модуль 2. Економіка

Лекція 5. Мікроекономіка, попит та пропозиція

Лекція 6. Типи прибутку та конкуренції

Лекція 7. ВВП, економічне зростання та економічні цикли

Лекція 8. Інфляція, монетарна та фіскальна політика

Лекція 9. Міжнародна торгівля

Лекція 10. Курси валют

Модуль 3. Фінансова звітність та її аналіз

Лекція 11. Стандарти фінансової звітності, баланс і звіт про фінансовий результат

Лекція 12. Звіт про рух грошових потоків, зв'язок фінансових звітів

Лекція 13. Аналіз фінансової звітності

Модуль 4. Кількісні методи у фінансах

Лекція 14. Відсоткові ставки

Лекція 15. Вартість грошей у часі

Лекція 16. Описова статистика, міри центральної тенденції

Лекція 17. Міри розсіяння, типи розподілів та кореляція

Модуль 5. Традиційні класи активів

Лекція 18. Боргові інструменти, характеристики облігацій

Лекція 19. Облігації та їхні ризики

Лекція 20. Акції та їхні характеристики

Лекція 21. Оцінювання акцій

Лекція 22. Корпоративні події

Модуль 6. Похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції

Лекція 23. Похідні фінансові інструменти. Форварди та ф’ючерси

Лекція 24. Опціони та свопи

Лекція 25. Альтернативні інвестиції. Private Equity

Лекція 26. Нерухомість. Біржові товари

Модуль 7. Фірми в інвестиційній галузі

Лекція 27. Фінансові планувальники й інвестиційні фірми

Лекція 28. Постачальники інформації, брокери, дилери, зберігачі

Лекція 29. Структура інвестиційної фірми

Модуль 8. Інструменти інвестування

Лекція 30. Інструменти прямого та опосередкованого інвестування

Лекція 31. Відкриті, закриті та біржові інвестиційні фонди

Лекція 32. Біржові індекси та індексні фонди

Лекція 33. Хедж-фонди

Лекція 34. Фонди фондів і різні типи інвестиційних рахунків

Модуль 9. Структура ринків капіталу

Лекція 35. Первинні ринки капіталу, IPO та інші типи розміщення

Лекція 36. Вторинні ринки капіталу, організація торгівельних систем

Лекція 37. Робота торгівельних систем. Типи позицій і заявок

Лекція 38. Кліринг та закриття угод. Транзакційні витрати

Модуль 10. Типи інвесторів

Лекція 39. Індивідуальні інвестори

Лекція 40. Інституційні інвестори: пенсійні фонди, страхові компанії

Лекція 41. Інституційні інвестори: ендаументи та фонди

Модуль 11. Управління інвестиційним портфелем

Лекція 42. Визначення інвестиційних цілей

Лекція 43. Формування інвестиційної політики

Лекція 44. Основні засади управління портфелем. Диверсифікація

Лекція 45. Розподіл активів та типи стратегій управління портфелем

Лекція 46. Створення вартості в активному управлінні портфелем

Модуль 12. Управління інвестиційними ризиками

Лекція 47. Класифікація ризиків та процес управління ними

Лекція 48. Оцінювання ризику та варіанти відповіді на нього

Лекція 49. Операційний ризик

Лекція 50. Ризик комплаєнсу та інвестиційний ризик

Модуль 13. Оцінювання результатів інвестування

Лекція 51. Аналіз результатів інвестування. Абсолютна дохідність

Лекція 52. Врахування ризику у вимірюванні дохідності

Лекція 53. Відносна дохідність. Атрибуція дохідності

Модуль 14. Інвестиційна документація

Лекція 54. Документи та їхні функції. Внутрішня документація

Лекція 55. Зовнішня документація в інвестиційній галузі, ч. 1

Лекція 56. Зовнішня документація в інвестиційній галузі, ч. 2

Модуль 15. Регулювання інвестиційної галузі

Лекція 57. Цілі та процес регулювання інвестиційної галузі

Лекція 58. Типи регулювання фінансових ринків

Лекція 59. Внутрішнє регулювання та наслідки порушень

Модуль 16. Професійна етика інвестиційної галузі

Лекція 60. Що таке професійна етика та навіщо вона потрібна

Лекція 61. Кодекс етики CFA Institute та його основні засади

Лекція 62. Практичні аспекти застосування професійної етики