Інформаційно–аналітична система «Прозорий бюджет»


вивчай аналізуй контролюй


Головна > Навчальні курси > Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування

Навчальний курс
«Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування»

отримати сертифікат

дивитись на YouTube

Модуль 1. Бюджетний процес: поняття, принципи та етапи

Лекція 1. Економічна сутність і зміст бюджету, ч. 1

Лекція 2. Економічна сутність і зміст бюджету, ч. 2

Лекція 3. Бюджетний устрій та бюджетна система: структура та принципи, ч. 1

Лекція 4. Бюджетний устрій та бюджетна система: структура та принципи, ч. 2

Лекція 5. Сутність, завдання та етапи бюджетного процесу. Бюджетний календар

Лекція 6. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження

Лекція 7. Публічність та прозорість бюджетного процесу

Модуль 2. Складання, розгляд та затвердження місцевого бюджету

Лекція 8. Етапи та учасники процесу планування проекту місцевого бюджету

Лекція 9. Порядок складання проекту місцевого бюджету

Лекція 10. Застосування бюджетної класифікації та основні підходи до планування доходів і видатків місцевого бюджету

Лекція 11. Міжбюджетні відносини. Види та призначення міжбюджетних трансфертів

Лекція 12. Система міжбюджетного вирівнювання

Лекція 13. Збалансування місцевого бюджету. Інструменти фінансування місцевого бюджету

Лекція 14. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

Лекція 15. Етапи розгляду і затвердження рішення про місцевий бюджет

Лекція 16. Програмно-цільовий метод на місцевому рівні

Лекція 17. Особливості формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад

Модуль 3. Виконання місцевого бюджету

Лекція 18. Сутність та задання виконання місцевого бюджету. Фінансування дефіциту бюджету

Лекція 19. Сутність та порядок касового виконання місцевого бюджету. Повноваження учасників бюджетного процесу в ході виконання місцевого бюджету

Лекція 20. Виконання місцевого бюджету за доходами

Лекція 21. Стадії виконання місцевого бюджету за видатками. Розпорядники (одержувачі) коштів місцевого бюджету та їх повноваження

Лекція 22. Порядок та умови відкриття рахунків для обслуговування бюджетних коштів

Лекція 23. Підстави та порядок внесення змін до рішення про місцевий бюджет

Модуль 4. Звітність та контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Лекція 24. Звітність про виконання місцевого бюджету

Лекція 25. Порядок складання, розгляду та затвердження звітів про виконання місцевого бюджету

Лекція 26. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Лекція 27. Бюджетні правопорушення та відповідальність учасників бюджетного процесу


Пам’ятка Бюджетний процес.pdf

Пам’ятка Бюджетний календар.pdf